Event Calendar

savjetovanje2-2012 logo

3. stručno savjetovanje županija: Što moramo učiniti za palijativnu skrb?

Venue: Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET), Šalata 4, Zagreb

Date: December 10 - 11, 2012

more...
orto2012 logo

1. kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ s međunarodnim sudjelovanjem

Venue: Hotel Dubrovnik, Zagreb, Hrvatska

Date: October 12 - 13, 2012

more...
eacmfs2012 logo

XXI Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Venue: Dubrovnik, Croatia

Date: September 11 - 15, 2012

more...
motovun2012 logo

Što je skriveno u hrvatskom zdravstvu?

Venue: Hotel Kaštel, Motovun

Date: June 26 - 28, 2012

more...
savjetovanje2012 logo

Savjetovanje 2012

Venue: Centar za medicinsku etiku i palijativnu skrb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Date: June 18 - 19, 2012

more...